RELACJE INWESTORSKIE

INFORMACJE O SPÓŁCE NA NEWCONNECT

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

RADA NADZORCZA I ZARZĄD

ARCHIWUM

DLA INWESTORÓW

Kontakt:

+48 797 12 13 13

DANE SPÓŁKI

EXAMOBILE Spółka Akcyjna
ul. Kustronia 40
43-300 Bielsko-Biała
Polska
NIP 547 213 66 89
REGON 242585674
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391395
przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 240 000,00 zł opłacony w całości

Zapisz się do newslettera