Raport okresowy za III kwartał 2016 roku

a

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Raport Kwartalny nr 12/2016

Zarząd EXAMOBILE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

25682201_EXAMOBILE_SA_raport_2016_Q3-0.pdf